Sociale veiligheid (preventiebeleid)

Algemeen

BC Slamis ’67 wil alle leden een veilige sportomgeving bieden, zodat iedereen met plezier kan sporten en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om ongewenst gedrag zoals pesten, uitsluiting en intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen, om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat tijdens training, wedstrijden en toernooien.

Gedragsregels vrijwilligers en trainers

De sportbonden in Nederland nemen grensoverschrijdend gedrag serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag te verkleinen. Badmintonclub BC Slamis ’67 hanteert deze gedragscode ook!
Hier kunt u de gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders downloaden die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF: Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders - Centrum Veilige Sport Nederland.  

Aannamebeleid

BC Slamis gaat zorgvuldig te werk bij het aanstellen van haar vrijwilligers en trainers om te weten wie er met de jeugdleden in aanraking komt. De volgende stappen worden doorlopen bij het aanstellen van personen:

Vertrouwenspersoon

BC Slamis heeft 2 vertrouwenscontactpersonen in haar vereniging. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen of signalen over grensoverschrijdend gedrag. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je een vraag stellen, zorgen delen en incidenten melden. Zij kiezen geen kant bij incidenten en doen zelf geen onderzoek. Ze bespreken samen met de melder wat mogelijke vervolgstappen zijn. Tevens doet de VCP anonieme registraties van meldingen aan het bestuur. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. De VCP’s zijn bereikbaar door ze aan te spreken in de sporthal of te benaderen via telefoon/app/e-mail.

De Vertrouwens Contactpersonen (VCP’s) binnen onze vereniging zijn:

Lindi Pennings

06-12858340 of via het contactformulier

Ron van de Werdt

06-22 93 06 65 of via het contactformulier

Heb je behoefte aan direct contact buiten de vereniging, dan kan je met vragen of signalen bellen naar:
Het regionale platform tegen grensoverschrijdend gedrag van ‘Een held belt’: 088-3686813 (die is 24/7 bereikbaar en je hebt contact met een getrainde professional van de GGD). ‘Een held belt!’ is een initiatief van de gemeentes ‘s-Hertogenbosch, Meierijstad, Bernheze en Maashorst, in samenwerking met GGD Hart voor Brabant. Website: eenheldbelt.nl.