Bestuur en commissies

De organisatie van BC Slamis '67 bestaat uit een bestuur en een aantal commissies en ziet er als volgt uit:

Hieronder wordt informatie verstrekt over de personen in het bestuur en de verschillende commissies. Daarnaast is Slamis bereikbaar via de contactformulieren Bestuur of Ledenadministratie.

Bestuur

Het bestuur van BC Slamis'67 bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Telefoon
Voorzitter Joos van Hees 06-46892650
Penningmeester / Sponsorbeleid Henny van den Elzen 06-20495400
Secretaris Elja van den Broek - Timmers 06-38728124
Accommodatie / Activiteitenkalender Mijntje Mirande 06-19707522

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Telefoon
Voorzitter / contactpersoon / coördinator Yvonne Sanders 06-38225440
Secretaris / Teambegeleider / Jeugdcontact BBF Mark Heck 06-83169709
Begeleiding Cas Rdzen
Coördinator clinics Lindi Pennings

Heb je een vraag aan de jeugdcommissie, neem dan telefonisch of via app contact op met Yvonne Sanders.

De taken van de jeugdcommissie zijn:

Toelichting bad-mini-ton

BC Slamis ’67 heeft ook een bad-mini-ton. Bad-mini-ton is een speelse training voor kinderen van vier tot en met acht jaar waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de motoriek, techniek en het samenspel van jonge kinderen. De training wordt gegeven door Yvonne Sanders en bestaat uit een speelse warming-up, een leergedeelte en een speelse afsluiting. De speelse aanpak bevat veel variatie, alternatieve oefenvormen en aangepaste materialen zoals een lager net en kortere rackets. Daarnaast zijn er badminton gerelateerde spelvormen en oefeningen, zoals het werpen van shuttles door hoepels of gaten. Op deze wijze wordt de oog-handcoördinatie gestimuleerd en wordt er gewerkt aan de condities van de jonge badmintonners.

Senioren commissie

De seniorencommissie bestaat uit de volgende personen:

De taken van de seniorencommissie zijn:

PR-commissie

De PR-commissie is verantwoordelijk voor alle communicatie. Hieronder vallen de nieuwsbrieven, het clubblad, de website, social media en de contacten met de pers.

De PR-commissie bestaat uit de volgende personen:         

Functie Naam Telefoon
Contact persoon Joos van Hees 06-46892650
Redactie en website beheer Jos van der Zande